Vi opfordrer til at læse vores handels- og leveringsbetingelser igennem inden godkendelse af din ordre. Når du godkender din ordre, accepterer du samtidig vores handels- og leveringsbetingelser.

Forhandleroplysninger

Dansk Interiør Design (herefter DID)
Ejet af Niroc ApS
CVR-nr. 32936903
Industrivej 20
4990 Sakskøbing

Etableringsår: 1998

Kontaktoplysninger

E-mail          info@di-design.dk
Telefon       +45 54707913

Bankoplysninger

Lollands Bank
Reg.nr. 6525
Kontonr. 2617811

Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance af produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i tilbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre DID skriftligt har accepteret disse.

Bestilling

For at gennemføre en bestilling accepteres fremsendte tilbud skriftligt på e-mail. Bestillingen anses som endegyldig, når ordresummen er indbetalt. Bestillingsdatoen er således den dato, hvor betalingen er registreret. Så snart betalingen er registreret, sættes ordren i produktion, hvorfor der ikke kan foretages ændringer i bestillingen.

Priser

Den endelige pris vil fremgå af det sidst godkendte tilbud samt i fakturaen. Priserne er inkl. 25% moms, medmindre andre forhold gør sig gældende. Der tages forbehold for trykfejl.

Betaling

Ved bestilling betales den fulde ordresum på fremsendte ordrebekræftelse. Betalingen sker via bankoverførsel til DID’s bankkonto.

Produkter

Alle vores produkter specialfremstilles efter ordre. Det betyder bl.a., at enkelte af vores modeller, der fremstilles i specielle farver, kan variere i udtryk fra gang til gang, hvorfor vi ikke kan garantere, at dit produkt er 100% identisk med en evt. vareprøve og udstillingsmodel. Fx kan vores Corian variere i åretegning og nuance ved ikke-ensfarvede varianter.

Reparation af produkter

Ved reparation af egne produkter eller andres, kan vi ikke garantere, at reparationen bliver 100% usynlig. Der kan være en lille nuanceforskel i Corian-farverne, da det er et blandingsprodukt. Vi anbefaler vores kunder at gemme det Corian-stykke, der bliver tilbage fra vask- eller kogepladeudskæringen.

Fortrydelsesret

DID’s produkter er specialfremstillet og produceres efter ordre. Ordren bliver igangsat, så snart betalingen er registreret, hvorefter du ikke kan tilbagelevere eller få tilbagebetalt din ordre.

Levering

Leveringstider for alle danske ordrer er ca. 10 arbejdsdage. Vi leverer til dørtrin, med mindre andet er angivet. Enkelte af vores produkter har en leveringstid på 4-5 uger i Danmark – dette oplyses ved bestilling. Montering er ikke inkluderet, med mindre andet er angivet i ordren, og der er faktureret for montering.

Du er selv ansvarlig for, at du har opgivet den korrekte leveringsadresse, og at den fremgår af den ordrebekræftelse, du godkender. Eventuelle ekstra transportomkostninger ved forkert oplyst leveringsadresse påhviler derfor dig.

Du får i forbindelse med prisen for dit køb oplyst, hvad tillægget for fragt udgør, så du kender den totale pris for dit køb. Vi beregner alle fragtpriser ud fra en kombination af vægt og volumen.

Såfremt ingen er hjemme ved levering, tager vi varen med os igen, med mindre andet er aftalt. Hvis du ønsker, at ordren skal stilles, er dette på eget ansvar, og vi skal på forhånd oplyses om, at varen gerne må stille uden kvittering.

Vi påtager os alene risikoen for korrekt og forsvarlig transport frem til den adresse, vi har fået opgivet af dig som leveringsadresse. Herefter henstår produkterne for din regning og risiko. Bevisbyrden for, at produkterne er gået tabt som følge af hændelig undergang, påhviler dig.

Internationale ordrer

Ved internationale ordrer er leveringstiden ca. 6-7 uger på udvalgte produkter.

Forlængede leveringstider

Der vil være forlængede leveringstider under følgende perioder: alle officielle helligdage samt i ferieperioder.

Reklamation og mangler

Ved modtagelsen af dine produkter, har du pligt til, inden for 7 dage, at undersøge produkterne for at sikre, at de svarer til det, du har bestilt.

Såfremt du bestiller flere produkter, kan leveringen ske over flere omgange. Dette vil dog blive oplyst, når bestillingen er foretaget.

Skulle dine produkter mod forventning ikke svare til din bestilling, sørger vi for at udbedre fejlen hurtigst muligt. Vi påtager os ikke et videregående ansvar end efter købeloven for følgeomkostninger ved forsinkelse af levering. Det anbefales altid, at der ikke bestilles håndværkere, før ordren er modtaget og kontrolleret.

Ved bordplader

Ved modtagelsen af bordplader, er det købers pligt at undersøge varen og sikre, at bordpladen er fejlfri og uden mangler. Såfremt der er fejl/mangler, er køber forpligtet til inden for 7 dage fra leveringen at meddele DID om fejl/mangler, for at dette kan efterses og tages til følge.

Medmindre bedre vilkår er anført ud for det enkelte produkt, giver vi efter købeloven en reklamationsret på 24 måneder på alle produkter. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som viser sig op til 24 måneder efter, at du modtog produktet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadelig adfærd. Det er desuden en forudsætning, at manglen var til stede, da du modtog produktet første gang.

Du kan som forbruger kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt mangelfrit produkt, hvis reklamationen er berettiget. Når vi har gjort os bekendt med din reklamation, kontakter vi dig skriftligt pr. e-mail for at aftale det videre forløb.

Værneting

Ved enhver reklamationssag eller uoverensstemmelse skal parterne i mindelighed søge at afklare disse. Kan disse ikke afklares, og er der stadig uenighed eller tvist, er retten i København værneting, og sagen afgøres under anvendelse af dansk ret.

Garanti

På Corian-bordplader tilbyder vi 2 års begrænset garanti for brud og revner, der er opstået ved ikke udefrakommende påvirkning. Garantien gælder ikke ved fx, at produktet har været udsat for for meget varme, misbrug, overbelastning/vold, mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt opbevaring eller fejlmontering.

Der ydes aldrig erstatning for driftstab, tidstab eller enhver anden form for indirekte tab.